รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า

เครื่องบวช เครื่องกฐิน Ordination and Kathin Stuff


เครื่องบวช

ไตรครอง (7 ชิ้น : จีวร สังฆฎิ สบง อังสะ รัตอก ตคดเอว ผ้ากาบ), ไตรอาศัย (3 ชิ้น : จีวร สบง อังสะ), บาตร, ตาลปัตร, ถุงย่าม, เครื่องนอน, ต้นเทียน, กรวย, เทียนแพ, ปิ่นโต, กระโถน, พานโตก, พานรัฐธรรมนูญ, ชุดถวายพระอันดับ, อาสนะสงฆ์, ฯลฯ

เครื่องกฐิน

ไตรครององค์กฐิน, ไตรครองคู่สวด, บาตร, ตาลปัตร, ถุงย่าม, ผ้าห่มพระประธาน, เครื่องนอน, ธงกฐิน, สัปทน, พานแว่นฟ้า, ดอกไม้ครอบไตร, อนิสงส์กฐิน, เทียนปฏิโมกข์, ร่ม, รองเท้า, ไม้กราดกฐิน, ฯลฯ


ไตรครอง (7 ชิ้น : จีวร สังฆฎิ สบง อังสะ รัตอก ตคดเอว ผ้ากาบ), ไตรอาศัย (3 ชิ้น : จีวร สบง อังสะ), บาตร, ตาลปัตร, ถุงย่าม, เครื่องนอน, ต้นเทียน, กรวย, เทียนแพ, ปิ่นโต, กระโถน, พานโตก, พานรัฐธรรมนูญ, ชุดถวายพระอันดับ, อาสนะสงฆ์, ฯลฯ ไตรครององค์กฐิน, ไตรครองคู่สวด, บาตร, ตาลปัตร, ถุงย่าม, ผ้าห่มพระประธาน, เครื่องนอน, ธงกฐิน, สัปทน, พานแว่นฟ้า, ดอกไม้ครอบไตร, อนิสงส์กฐิน, เทียนปฏิโมกข์, ร่ม, รองเท้า, ไม้กราดกฐิน, ฯลฯ ไตรครอง (7 ชิ้น : จีวร สังฆฎิ สบง อังสะ รัตอก ตคดเอว ผ้ากาบ), ไตรอาศัย (3 ชิ้น : จีวร สบง อังสะ), บาตร, ตาลปัตร, ถุงย่าม, เครื่องนอน, ต้นเทียน, กรวย, เทียนแพ, ปิ่นโต, กระโถน, พานโตก, พานรัฐธรรมนูญ, ชุดถวายพระอันดับ, อาสนะสงฆ์, ฯลฯ ไตรครององค์กฐิน, ไตรครองคู่สวด, บาตร, ตาลปัตร, ถุงย่าม, ผ้าห่มพระประธาน, เครื่องนอน, ธงกฐิน, สัปทน, พานแว่นฟ้า, ดอกไม้ครอบไตร, อนิสงส์กฐิน, เทียนปฏิโมกข์, ร่ม, รองเท้า, ไม้กราดกฐิน, ฯลฯ ไตรครอง (7 ชิ้น : จีวร สังฆฎิ สบง อังสะ รัตอก ตคดเอว ผ้ากาบ), ไตรอาศัย (3 ชิ้น : จีวร สบง อังสะ), บาตร, ตาลปัตร, ถุงย่าม, เครื่องนอน, ต้นเทียน, กรวย, เทียนแพ, ปิ่นโต, กระโถน, พานโตก, พานรัฐธรรมนูญ, ชุดถวายพระอันดับ, อาสนะสงฆ์, ฯลฯ ไตรครององค์กฐิน, ไตรครองคู่สวด, บาตร, ตาลปัตร, ถุงย่าม, ผ้าห่มพระประธาน, เครื่องนอน, ธงกฐิน, สัปทน, พานแว่นฟ้า, ดอกไม้ครอบไตร, อนิสงส์กฐิน, เทียนปฏิโมกข์, ร่ม, รองเท้า, ไม้กราดกฐิน, ฯลฯ

พิเศษ!!! แห่งเดียวในประเทศ :


บริการรับทำตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงบนผ้า (ไม่ใช่พิมพ์ลงกระดาษ แล้วนำมาตัดแปะ) คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ผ้าใบ หรือผ้าไหม งานที่ได้จะสีสันสวยงามกว่าแบบปักที่ทำกันทั่วไปมาก งานปักนั้น ไม่ว่าจะปักยังไงก็ไม่มีทางทำรายละเอียดได้มากเท่าแบบพิมพ์ และใช้เวลาในการจัดทำนานกว่าแบบพิมพ์มาก นอกจากนี้ทางร้านมีแบบให้คุณเลือกกว่าร้อยแบบ หรือคุณสามารถนำภาพของคุณเองมาให้ที่ร้าน เพื่อเป็นแบบก็ได้ และคุณสามารถกำหนดข้อความที่จะพิมพ์ลงตาลปัตรด้วยตัวเอง ทางเรายินดีส่งแบบให้คุณตรวจสอบทางอีเมลก่อนพิมพ์ลงบนผ้าจริงๆ ไม่จำกัดจำนวนในการสั่ง ชิ้นเดียวเราก็รับทำ นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น หากต้องการชมลาย รูปแบบอื่นๆอีก คลิกที่นี่

***ทางร้านไม่รับแต่ง หรือ รีทัช รูปให้นะครับ รูปที่ลูกค้าให้มาอย่างไร ทางเราก็จะใช้อย่างนั้น***

ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า
ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า

คลิกที่นี่เพื่อชมงานตาลปัตรอื่นๆ มากมาย หลากหลายรูปแบบ

ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า
ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า

ครบชุด ตาลปัตร, ย่าม และหมอน
ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า ตาลปัตร, ย่าม และหมอน แบบพิมพ์ลงผ้า

รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า

รัตนประทีป
ร้านสังฆภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ - จำหน่าย สังฑภัณฑ์ ทุกประเภท (เครื่องบวช, กฐิน, ผ้าป่า, เทียนพรรษา, ตาลปัตร, ย่ามพระ, ฯลฯ), รับออกแบบพระประทาน, รับซ่อมและปิดทองพระพุทธรูป, รับออกแบบตาลปัตรและย่าม, รับปรึกษาการจัดงานพิธีต่างๆ, ฯลฯ

รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า