รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า

รูปหล่อเทพ และรูปเหมือน
God and Famous People Sculpture/Statue


พระวิษณุกรรม, พระแม่ธรณี, พระแม่โพสพ, แม่นางกวัก, พระบัวเข็ม, พระอาจารย์ฝั้น, พระอาจารย์มั่น, พระเจ้าตากสินมหาราช, สมเด็จพระเนรศวร, พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, พ่อขุนเม็งรายมหาราช, สมเด็จพระศรีสุริโยทัย, พระยาพิชัยดาบหัก, กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์, พระแม่จามเทวี, ท้าวสุรนารี (ย่าโม), เก้ารัชกาล, หลวงพ่อเพชร, หลวงพ่อบ้านแหลม, หลวงพ่อวัดไร่ขิง, หลวงพ่อโสธร, หลวงปู่พระชัย, หลวงปู่เทพโลกอุดร, หลวงปู่ทวด, หลวงปู่ครูบาศรีวิชัย, หลวงพ่อสด, หลวงปู่ชีวก, ท้าวเวชสุวรรณ, สมเด็จพระพุทธจารย์โต, ครุฑ, เจ้าแม่, นางรำ, กุมารทอง, ตายาย, ละครรำ, แม่โพสพ, นางกวัก, ฯลฯ

พระวิษณุกรรม, พระแม่ธรณี, พระแม่โพสพ, แม่นางกวัก, พระบัวเข็ม, พระอาจารย์ฝั้น, พระอาจารย์มั่น, พระเจ้าตากสินมหาราช, สมเด็จพระเนรศวร, พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, พ่อขุนเม็งรายมหาราช, สมเด็จพระศรีสุริโยทัย, พระยาพิชัยดาบหัก, กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์, พระแม่จามเทวี, ท้าวสุรนารี (ย่าโม), เก้ารัชกาล, หลวงพ่อเพชร, หลวงพ่อบ้านแหลม, หลวงพ่อวัดไร่ขิง, หลวงพ่อโสธร, หลวงปู่พระชัย, หลวงปู่เทพโลกอุดร, หลวงปู่ทวด, หลวงปู่ครูบาศรีวิชัย, หลวงพ่อสด, หลวงปู่ชีวก, ท้าวเวชสุวรรณ, สมเด็จพระพุทธจารย์โต, ครุฑ, เจ้าแม่, นางรำ, กุมารทอง, ตายาย, ละครรำ, แม่โพสพ, นางกวัก, ฯลฯพระวิษณุกรรม, พระแม่ธรณี, พระแม่โพสพ, แม่นางกวัก, พระบัวเข็ม, พระอาจารย์ฝั้น, พระอาจารย์มั่น, พระเจ้าตากสินมหาราช, สมเด็จพระเนรศวร, พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, พ่อขุนเม็งรายมหาราช, สมเด็จพระศรีสุริโยทัย, พระยาพิชัยดาบหัก, กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์, พระแม่จามเทวี, ท้าวสุรนารี (ย่าโม), เก้ารัชกาล, หลวงพ่อเพชร, หลวงพ่อบ้านแหลม, หลวงพ่อวัดไร่ขิง, หลวงพ่อโสธร, หลวงปู่พระชัย, หลวงปู่เทพโลกอุดร, หลวงปู่ทวด, หลวงปู่ครูบาศรีวิชัย, หลวงพ่อสด, หลวงปู่ชีวก, ท้าวเวชสุวรรณ, สมเด็จพระพุทธจารย์โต, ครุฑ, เจ้าแม่, นางรำ, กุมารทอง, ตายาย, ละครรำ, แม่โพสพ, นางกวัก, ฯลฯพระวิษณุกรรม, พระแม่ธรณี, พระแม่โพสพ, แม่นางกวัก, พระบัวเข็ม, พระอาจารย์ฝั้น, พระอาจารย์มั่น, พระเจ้าตากสินมหาราช, สมเด็จพระเนรศวร, พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, พ่อขุนเม็งรายมหาราช, สมเด็จพระศรีสุริโยทัย, พระยาพิชัยดาบหัก, กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์, พระแม่จามเทวี, ท้าวสุรนารี (ย่าโม), เก้ารัชกาล, หลวงพ่อเพชร, หลวงพ่อบ้านแหลม, หลวงพ่อวัดไร่ขิง, หลวงพ่อโสธร, หลวงปู่พระชัย, หลวงปู่เทพโลกอุดร, หลวงปู่ทวด, หลวงปู่ครูบาศรีวิชัย, หลวงพ่อสด, หลวงปู่ชีวก, ท้าวเวชสุวรรณ, สมเด็จพระพุทธจารย์โต, ครุฑ, เจ้าแม่, นางรำ, กุมารทอง, ตายาย, ละครรำ, แม่โพสพ, นางกวัก, ฯลฯ
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า

รัตนประทีป
ร้านสังฆภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ - จำหน่าย สังฑภัณฑ์ ทุกประเภท (เครื่องบวช, กฐิน, ผ้าป่า, เทียนพรรษา, ตาลปัตร, ย่ามพระ, ฯลฯ), รับออกแบบพระประทาน, รับซ่อมและปิดทองพระพุทธรูป, รับออกแบบตาลปัตรและย่าม, รับปรึกษาการจัดงานพิธีต่างๆ, ฯลฯ

รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า