Ratanaprathip : The finest one stop Buddha store in Thailand. We provide a large selection of Buddhism related items, artwork, supplies, services, etc. รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ครบวงจร ที่จัดจำหน่ายเครื่องสังฑภัณฑ์ทุกประเภทนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการต่างๆ เช่น รับออกแบบพระประทาน, รับซ่อมและปิดทองพระพุทธรูป, รับออกแบบตาลปัตรและย่าม, รับปรึกษาการจัดงานพิธีต่างๆ, ฯลฯ"
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า คลังสังฆภัณฑ์ Buddha Store Buddhist and other religious ceremonial items Services รับออกแบบพระประทาน, รับซ่อมและปิดทองพระพุทธรูป, รับออกแบบตาลปัตรและย่าม, รับปรึกษาการจัดงานพิธีต่างๆ, ฯลฯ คลังสังฆภัณฑ์ Buddha Store รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

กลุ่มวันธรรมสวนะ
วันธรรมสวนะ (วันพระ, วันอุโบสถศีล)
วันโกน (วันก่อนวันพระหนึ่งวัน)

ประเภทวันธรรมสวนะ
วันอัฏฐมี (วันพระธรรมดา 8 ค่ำ)
วันจาตุทสี (วันพระใหญ่ 14 ค่ำ)
วันปัณรสี (วันพระใหญ่ 15 ค่ำ)

วันสำคัญพิเศษ (วันเวียนเทียน)
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
อัฏฐมีบูชา

วันสำคัญพิเศษอื่น ๆ
วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา
วันเทโวโหรณะ

วันสำคัญตามพระวินัย
วันเข้าพรรษา
วันมหาปวารณา (วันออกพรรษา)
วันทอดกฐิน (ภายใน 1 เดือนหลังออกพรรษา)

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

การทำบุญตักบาตร
ตักบาตรเทโว
การเวียนเทียน
อุปสมบท


พระโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม
พระโพธิสัตว์
ตี่จั่งอ๊วง
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
พระสังกัจจายน์

เทพเจ้าจีน

เจ้าแม่กวนอิม
กวนอู
เง็กเซียนฮ่องเต้
โป๊ยเซียน
ฮกซิ้ง
ลกซิ้ง
สิ่วซิ้ง
ไฉซิ้งเอี้ย
พระถังซำจั๋ง
พระยูไล
  เครื่องสังฆภัณฑ์

กฐิน
ตาลปัตร
บังสกุล
พุ่มเทียน
ตลกบาตร
ไตรครอง
บาตร
ไทยทาน
สายสิญจน์
สังฆทาน
ผ้าป่า

ปางพระพุทธรูปต่าง ๆ

นาคปรก
ประทานพร
ประทานอภัย
ประสานบาตร
ประสูติ
ปรินิพพาน
รำพึง
สมาธิ
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ห้ามญาติ
ห้ามมาร
อุ้มบาตร
ลีลา
พระพุทธชินสีห์
พระพุทธชินราช
พระราหู

เทวดา และเทพารักษ์

เทวาธิบดี
ท้าวจตุโลกบาล
พระอินทร์

ตรีมูรติ
พระตรีมูรติ
พระนารายณ์ (พระวิษณุ)
พระอิศวร (พระศิวะ)
พระพรหม

เทวดาอื่นๆ
พระกฤษณะ
พระพิฆเนศวร
พระวิศวกรรม

เทวสตรี
พระแม่กาลี
พระแม่คงคา
พระแม่ธรณี
พระแม่ปารวตี
พระลักษมี
พระสุรัสวดี
พระอุมา

รัตนประทีป
ร้านสังฆภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ - จำหน่าย สังฑภัณฑ์ ทุกประเภท (เครื่องบวช, กฐิน, ผ้าป่า, เทียนพรรษา, ตาลปัตร, ย่ามพระ, ฯลฯ), รับออกแบบพระประทาน, รับซ่อมและปิดทองพระพุทธรูป, รับออกแบบตาลปัตรและย่าม, รับปรึกษาการจัดงานพิธีต่างๆ, ฯลฯ

รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า