รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่ารัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า

พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จีน
Chinese Buddha Sculpture/Statue


พระพุทธรูปจีน

พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ (พระศากยมุนี, พระอมิตากะ, พระไกษัชราช) , พระสาวก (พระอานนท์, พระกัสสปะ) , พระศรีอริยเมตไตรย (มีเล็กฮุก) , ฯลฯ

พระโพธิสัตว์จีน

พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์, พระแม่กวนอิมพันมืออวโลกิเตศวร, พระกษัตริครรกมหาโพธิสัตว์ (ตีจังอ๊วงผ่อลัก) , พระสาวกเต้าเม้ง, พระไต่ปัน, ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์, พระธรรมบาลโพธิสัตว์ (อุ่ยท้อ ,แคนำโพธิสัตว์), พระโพธิสัตว์ 24 องค์ (เป็นชุด) , พมัญชูศรี, พระสมันตภัทร, พระสังกัจจายน์, ฯลฯพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์, พระแม่กวนอิมพันมืออวโลกิเตศวร, พระกษัตริครรกมหาโพธิสัตว์ (ตีจังอ๊วงผ่อลัก) , พระสาวกเต้าเม้ง, พระไต่ปัน, ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์, พระธรรมบาลโพธิสัตว์ (อุ่ยท้อ ,แคนำโพธิสัตว์), พระโพธิสัตว์ 24 องค์ (เป็นชุด) , พมัญชูศรี, พระสมันตภัทร, พระสังกัจจายน์, ฯลฯ พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ (พระศากยมุนี, พระอมิตากะ, พระไกษัชราช) , พระสาวก (พระอานนท์, พระกัสสปะ) , พระศรีอริยเมตไตรย (มีเล็กฮุก) , ฯลฯ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์, พระแม่กวนอิมพันมืออวโลกิเตศวร, พระกษัตริครรกมหาโพธิสัตว์ (ตีจังอ๊วงผ่อลัก) , พระสาวกเต้าเม้ง, พระไต่ปัน, ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์, พระธรรมบาลโพธิสัตว์ (อุ่ยท้อ ,แคนำโพธิสัตว์), พระโพธิสัตว์ 24 องค์ (เป็นชุด) , พมัญชูศรี, พระสมันตภัทร, พระสังกัจจายน์, ฯลฯ
รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า

รัตนประทีป
ร้านสังฆภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ - จำหน่าย สังฑภัณฑ์ ทุกประเภท (เครื่องบวช, กฐิน, ผ้าป่า, เทียนพรรษา, ตาลปัตร, ย่ามพระ, ฯลฯ), รับออกแบบพระประทาน, รับซ่อมและปิดทองพระพุทธรูป, รับออกแบบตาลปัตรและย่าม, รับปรึกษาการจัดงานพิธีต่างๆ, ฯลฯ

รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า รัตนประทีป : ร้านสังฆภัณฑ์ Buddha Store สังฆภัณฑ์ ตาลปัตร ย่าม กฐิน ผ้าป่า